Een alternatieve wijze om geschillen op te lossen

De bemiddeling is een vertrouwelijk en gestructureerd proces van vrijwillig overleg tussen conflicterende partijen met de medewerking van een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde die de communicatie vergermakkelijkt en poogt de partijen ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken.

 

Neutrale bemiddelaar

De bemiddelaar is een neutrale derde partij die geen positie neemt mbt de basis van het geschil maar verantwoordelijk is voor het onderhandelingsproces tussen de protagonisten.  Hij bekommert zich om de stuctuur en faciliteert de dialoog waardoor de partijen samen tot een oplossing van het conflict komen.

 

Vertrouwelijke procedure

De procedure is vertrouwelijk, waardoor een onderhandelde oplossing mogelijk wordt.

 

Vrijwillige bemiddeling

De bemiddeling is vrijwillig: elke deelnemer kan op elk moment de bemiddeling beëindigen.  De bemiddeling brengt menselijkheid in de conflictbehandeling, wat verloren gegaan is in de technische rechtspraak.  De emotie en gevoeligheden van een conflict worden op deze manier bespreekbaar.

 

Homologatie

Akkoorden die worden afgesloten met een door de Federale Bemiddelingscommissie erkend bemiddelaar, kunnen de homologatie door een rechtbank bekomen, maar hebben dezelfde kracht als een vonnis. De homologatie procedure kan plaatsvinden op eenvoudig verzoek van de betrokken partijen.