Alexandre Martens is een lid van CEPANI.

Hij is door de Federale Bemiddelingscommissie erkend en hij heeft een  directie ervaring van 35 jaar in Europa, Africa en het Midden Oosten.

Bemiddeling is altijd belangrijk  geweest voor hem omdat hij denkt dat geschillen zonder oplossing een slechte invloed  hebben op de rentabiliteit van een bedrijf.

 

Zijn bemiddelingen hebben plaatsgevonden tussen aandeelhouders, bestuurders en tussen de directie en de vakbonden.

 

Bemiddeling was ook de keuze om conflicten met de leveranciers en de onderaannemers op te lossen.

De bedoeling is om altijd van Nee naar Ja te evolueren om een akkoord met elke deelnemer te bereiken.